Future of Retail |

Kämpar i rekonstruktion – landar nytt avtal: ”Alla tjänar mer pengar”

Johan Hedengran
Team

Share article:

"Väldigt framgångsrikt för oss".

,,Vi har redan påbörjat onboardingen med några av Rizzos större leverantörer. Detta är en win-win för alla involverade. Leverantören får ut mer varor utan ökad riskexponering samtidigt som Rizzo får lägre kapitalbindning och möjlighet till både ökande marginaler samt minskad inkurans. Alla tjänar mer pengar helt enkelt, säger Ola Levin, vd på Future of Retail.”

Via Future of Retails lösning hanteras samtliga leverantörsavtal och betalsystem. Där finns även ett administrativt onlineverktyg för anslutna partners. Leverantörer som ansluter sig till plattformen kan på så vis se aktuellt varulager i respektive butik och serva vid behov.

 

Strategin att erbjuda både nya och befintliga leverantörer och partners ett bredare utbud av samarbetsmöjligheter har visat sig väldigt framgångsrikt för oss. I och med partnerskapet med FoR adderar vi ännu en väg i vår Supply Chain-infrastruktur, säger Björn Colérus, SCM på Rizzo, och fortsätter:

 

Intresset för konsignationsbaserad handel har blivit större igen och ger indirekt bättre pay-off för varumärkens konceptuella marknadsföring. Den generellt bredare varumärkesexponeringen i detaljistledet, som konsignationsmodellen möjliggör, ger en absolut bättre kundupplevelse och ökad omsättning.

 

Nils Lund

Johan Hedengran
Team

Share article:

The future starts today

Implement your merchant platform for free today! Future of Retail only charges per transaction made in the system,
with payment on monthly basis.

Contact Us

Adress: Norra Malmvägen 143
SE-191 62 Sollentuna, Sweden

Phone: +46 (0) 10-33 08 400

E-mail: info@futureofretail.se

Contact form